Predstavitev

Inštrukcije lahko potekajo na domu ali v šoli.
Celoletno pedagoško vodenje osnovnošolcev.
Delo z učenci, ki potrebujejo dodatno učno pomoč.
Delo z učenci s posebnimi potrebami.
Vodenje učencev z osebnimi potrebami in nadarjenih učencev.