Kontakt

Bojan Turunčič
Email:klicem.stevilo@gmail.com
Telefon: +386 51 416 089
AJPES: Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo .
Zaporedna številka 15627