O meni

Rojen sem 17. 9. 1960. Po osnovni šoli sem se odločil za poklic lesnega tehnika in končal šolo v Ljubljani.
Po tem sem se zaposlil v tovarni. Leta 1996 pa mi je bila ponujena priložnost v pedagoškem poklicu.
Kot inštruktor sem se zaposlil v centru CŠOD, ki izvaja šolo v naravi.
Leta 2001 sem se odločil, da si pridobim ustrezno izobrazbo in tako končal univerzitetni študij pedagogike in sociologije na Pedagoški fakulteti v Mariboru.
Tako sem postal učitelj pedagogike in sociologije.
Moje specifično področje delovanje je pedagoško vodenje osnovnošolcev:
Učencev z osebnimi potrebami, nadarjenih učencev, učencev s posebnimi potrebami, učencev z učnimi težavami.
Povdarek mojega delovanja je na motivaciji, na odkrivanju in razvijanju talentov, na razvijanju logičnega mišljenja,
na didaktični igri, na razvijanju ustvarjalnosti in inovativnosti.
K pedagoškemu procesu pristopam celostno; v aktivnosti vključujem elemente, ki izgrajujejo občutek: varnosti, identitete, pripadnosti, smiselnosti in sposobnosti.
Polagam pozornost na kognitivno specifiko učenca, kar mi omogoča globji vpogled v temeljne in specifične potrebe
mladostnika, ki zadevajo razvoj, učenje in doživljanje.
Na podlagi tega oblikujem pedagoške, didaktične in socialne aktivnosti, ki pomagajo učencem razumevanje:
predmetne snovi, sebe in svojih potreb. Skratka zavzemam se učenčevo celostno osebnostno rast,
da bo v življenju uspešen in bo življenjske probleme razumel kot izziv, in jih konstruktivno reševal.
Na socializacijskem področju izvajam raznovrstne aktivnosti (socialne in druge igre, interakcijske vaje),s ciljem
pridobiti socialne veščine in graditi osebnost v skladu z razvojno stopnjo in individualno potrebo mladostnika.

Dodatna znanja in sposobnosti :


Licenca za izvajanje programa;
pozitivno samovrednotenje otrok in mladostnikov;
učitelj smučanja;
vodnik kanuja in lokostrelstva;
vodnik športnega plezanja.
Izvajam: šahovsko, gledališko (lutke, igra) in etnološko dejavnost (statve, fajfarska obrt)
ter ustvarjalne delavnice (izdelava bonsaja-smrekce) za razvijanje ročnih spretnosti,
kreativnosti in estetskega občutka.

Dodatna strokovna izobraževanja :


Angleški seminar (48 ur),
geologija (10 ur),
kako biti uspešen učitelj (10 ur),
zgodnje osebnostne motnje (86 ur),
krizna intervencija (32 ur),
svetovanje-terapija-supervizija (66 ur),
prvi interviju in procesna diagnostika (32 ur),
supervizija (64),
enureza-enkopreza (32 ur),
psihoterapija - teorija (44 ur).

Bojan Turunčič prof.


Highslide JS